O inicijativi

'Ne okrećite leđa križobolji' globalna je inicijativa kojoj je svrha podići svijest o upalnoj križobolji te time smanjiti vrijeme potrebno za postavljanje ispravne dijagnoze i primjereno zbrinjavanje.

 

 

'Ne okrećite leđa križobolji' globalna je inicijativa kojoj je svrha podići svijest o upalnoj križobolji te time smanjiti vrijeme potrebno za postavljanje dijagnoze i primjereno zbrinjavanje.

S obzirom da takvi bolovi u leđima mogu znatno utjecati na život bolesnika u tjelesnom, emocionalnom i društvenom pogledu, a mogu dovesti i do dugoročne invalidnosti, važno je potaknuti ljude koji od njih pate da sa svojim liječnikom dogovore odgovarajući plan zbrinjavanja.

Postoje različiti načini kojima se može pomoći da se podigne svijest o ovoj inicijativi i da se pomogne ljudima s križoboljom. Ističući kašnjenja koja se događaju u postavljanju dijagnoze, nadamo se da ćemo smanjiti vrijeme koje protekne do postavljanja prave dijagnoze i odgovarajućeg zbrinjavanja. 

 

UPITNIK PROVJERE SIMPTOMA

Mnogi ljudi miješaju bolove u leđima upalne prirode s bolovima u leđima čiji su uzroci mehaničke prirode, a mnogi ne razumiju da obje vrste bolova mogu bit rezultat nekog zdravstvenog problema.

 Upitnik o simptomima namjenjen je osobama koje imaju bolove u leđima dulje od 3 mjeseca. Pomoću 5 pitanja moći ćete procijeniti vjerojatnost da li su  bolovi u leđima upalne prirode i u razgovoru s liječnikom odlučiti trebate li potražiti pomoć specijalista.

 

NAŠI CILJEVI

Ciljevi inicijative 'Ne okrećite leđa križobolji' su sljedeći:

  1. Potaknuti ljude kojima bolovi u leđima traju dulje od 3 mjeseca da ispune upitnik  provjere simptoma kako bi utvrdili vjerojatnost da su njihovi bolovi prouzročeni upalom

  2. Potaknuti ljude da preuzmu inicijativu u vezi sa svojim bolovima u leđima i obrate se liječniku radi ispravne dijagnoze i primjerenog zbrinjavanja

  3. Potaknuti svijest o kašnjenju u postavljanju dijagnoze upalne križobolje

Upalna križobolja može znatno utjecati na život bolesnika u tjelesnom, emocionalnom i društvenom pogledu. Obrazovanjem ljudi i nastojanjem da im pomognemo da ranije otkriju uzrok svojih bolova nadamo se da ćemo im pomoći i u liječenju.

 

NAŠI PARTNERI

Inicijativa 'Ne okrećite križobolji'' provodi se u suradnji sa stručnjacima i udrugama bolesnika čije su stručno znanje i upute pomogli  u osmišljavanju  i provedbi inicijative.

Inicijativnu podržavaju:

 

 

POD POKROVITELJSTVOM MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE HRVATSKE

 

AKCIJU PODRŽAVA GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO GRADA ZAGREBA

 

KLINIKA ZA REUMATOLOGIJU, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU KBC SESTRE MILOSRDNICE

Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju je dio Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice u Zagrebu, a djeluje na tri lokacije: Vinogradska 29, Draškovićeva 19 i Ilica 197. Na klinici se provodi dijagnostika, liječenje i rehabilitacija osoba sa širokim spektrom bolesti i stanja kao što su upalne i neupalne reumatske bolesti, bolni sindromi, ometenost djece u razvoju, neurološke bolesti i stanja, posttraumatska stanja, stanja nakon operacija i ostalih oblika liječenja onkoloških bolesnika itd. Zavod klinike ima dva odjela: Odjel za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju odraslih (18 postelja) i Odjel za rehabilitaciju djece (12 postelja, od toga 2 u sklopu programa „Majka-dijete“). Poliklinički dio ima Fizijatrijske ambulante, subspecijalističke Reumatološke ambulante (uključivo i Ambulantu za spondiloartritise), Ambulante za rehabilitaciju djece, Laboratorij za elektromiografiju i za dijagnostički ultrazvuk lokomotornog sustava, a u kliničkim jedinicama su Ambulante za rehabilitaciju traumatoloških bolesnika, uključivo i Ambulantu za osteoporozu  i Ambulante za rehabilitaciju onkoloških bolesnika. Klinika je  Referentni je centar za spondiloartritise Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske. Od 2009. je nositelj Certifikata za sustav upravljanja prema EN ISO 9001:2000, a od siječnja 2011. je Centar obuke Europskog odbora za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu. Na Klinici se održava diplomska i poslijediplomska nastava nekoliko visokoškolskih ustanova, a klinika je organizator tečajeva, simpozija i drugih oblika edukacije zdravstvenih djelatnika svih profila.

HRVATSKA LIGA PROTIV REUMATIZMA

Hrvatska liga protiv reumatizma je neprofitabilna udruga građana koja ima socijalno-edukativni i promidžbeni karakter, a okuplja bolesnike s reumatskim bolestima i liječnike specijaliste koji se bave tom problematikom.

Više na www.reuma.hr.

UDRUGA REMISIJA

Udruga REMISIJA punim nazivom "Udruga REMISIJA, udruga bolesnika s reumatoidnim artritisom, sličnim i srodnim bolestima koji se liječe biološkom terapijom". Udruga pokreće mnoge akcije u pravcu senzibiliziranja javnosti s problemima oboljelih, kao i osvješćivanja javnosti o samoj bolesti, ali i problemima oboljelih.

Više na www.remisija.hr.

NACIONALNI ODBOR DESETLJEĆA KOSTIJU I ZGLOBOVA 2010-2020  

„Desetljeće kostiju i zglobova 2010-2020“ je međunarodna inicijativa kao njezin nastavak iz 2000-2010. godine. Glavne zadaće tog međunarodnog foruma o mišićno-koštanim bolestima i stanjima su: napredna istraživanja u prevenciji, dijagnostici i liječenju, poboljšanje u dijagnosticiranju i liječenju, podizanje svijesti o njihovu sve većem teretu za društvo te promicanje prevencije i jačanje uloge pacijenata kroz edukativne akcije. Kako bi se postigli ti ciljevi ključna je suradnja znanstvenika, profesionalaca, pacijenata i potencijalnih pacijenata, realnog sektora, sveukupne javnosti te naravno subjekata koji određuju zdravstvenu politiku. „Desetljeća kostiju i zglobova“ tijesno surađuje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (SZO-om), Ujedinjenim narodima (UN-om) te provodi mnogobrojne projekte i pridonosi uvođenju standarda za skrb bolesnika s mišićno-koštanim bolestima i stanjima. Sve informacije o aktivnostima dostupne su i na web-stranici (www.bjdonline,org).

Hrvatski nacionalni odbor „Desetljeća kostiju i zglobova“ osnovan je 2004., a ima potporu vlade RH (http://www.desetljece-kosti-zglobovi-hr.com/). Kroz Hrvatski nacionalni odbor „Desetljeća kostiju i zglobova“ su ostvarene brojne stručne aktivnosti i one usmjerene na bolesnike i svekoliko pučanstvo. Koordinator Hrvatskog Nacionalnog odbora „Desetljeća kostiju i zglobova“ je prof.dr.sc. Jadranka Morović Vergles, a tajnik je prof.dr.sc. Simeon Grazio, dok je prvi nacionalni koordinator akademik Marko Pećina proglašen  ambasadorom „Desetljeća“. 

 

HRVATSKO REUMATOLOŠKO DRUŠTVO

Hrvatsko reumatološko društvo (HRD) je stručno društvo Hrvatskog liječničkog zbora čija je osnovna zadaća pratiti i prenositi novosti u struci s ciljem poboljšanja skrbi za reumatološke bolesnike.  Reumatske bolesti su vodeći uzrok trajne nesposobnosti jer bitno narušavaju kakvoću života oboljelih. Moderna reumatologija je zahtjevna struka u kojoj je presudan multidisciplinarni timski rad. Ponosni smo na sve bolje ishode liječenja u svakodnevnoj kliničkoj praksi za koje su jednako zaslužni medicinsko osoblje i sami bolesnici.

Više na www.reumatologija.org

HRVATSKO VERTEBROLOŠKO DRUŠTVO

Hrvatsko vertebrološko društvo (HVD) je stručno društvo Hrvatskog liječničkog zbora, koje okuplja liječnike različitih specijalnosti (fizijatre, kirurge, neurokirurge, ortopede, neurologe, reumatologe, anesteziologe, liječnike obiteljske medicine i ostale) s interesom za bolesti i stanja kralježnice. Multidiscplinarnost je glavno obilježje rješavanja problema bolesnika s bolestima i stanjima kralježnice, što je i osnova rada HVD-a.

Više informacija možete saznati na hvd.hr

HRVATSKO DRUŠTVO ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU HLZ-a

Hrvatsko društvo za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu (HDFRM) je stručno društvo Hrvatskog liječničkog zbora. Okuplja više od 250 liječnika specijalista i specijalizanata Fizikalne medicine i rehabilitacije, promičući stručne i strukovne aktivnosti, na dobrobit profesije, naših pacijenata.

Društvo kontinuirano djeluje od 1947. godine, kada je osnovano pod nazivom Hrvatsko društvo za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, reumatologiju i balneologiju HLZ-a.

Izdvajanjem i osamostaljenjem društva za reumatologiju (1967.) unutar HLZ-a, HDFMR nastavlja tradiciju, i sukladno razvoju struke od 2005. djeluje pod imenom Hrvatsko društvo za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu HLZ-a.