Uvjeti korištenja

Dobro došli na stranicu www.nekrizobolji.hr. Stranica je vlasništvo tvrtke Abbvie d.o.o., Koranska 2, 10 000 Zagreb.

Svako korištenje www.nekrizobolji.hr podliježe niže iznesenim uvjetima. Stupanje na snagu navedenih online uvjeta korištenja je ožujak 2015.

Svrha internetske strnice www.nekrizobolji.hr je podizanje svijesti o upalnoj križobolji.

Navedeni online uvjeti korištenja primjenjuju se na stranicu www.nekrizobolji.hr, a ne na ostale stranice tvrtke Abbvie ni na stranice trećih strana na koje postoji poveznica na internetskoj stranici www.nekrizobolji.hr. Abbvie d.o.o. zadržava pravo da izmijeni navedene online uvjete korištenja (kako bi odrazili tehnološki i funkcionalni napredak, promjene zakona i propisa ili dobre poslovne prakse) te će o izmjeni obavijestiti korisnike stavljanjem izmijenjene verzije uvjeta korištenja s izmijenjenim datumom stupanja na snagu. Pristupanjem internetskoj stranici www.nekrizobolji.hr i njezinom upotrebom, pristajete na u tom trenutku važeću verziju online uvjeta korištenja. Ako niste suglasni s navedenim online uvjetima korištenja ili ste nezadovoljni navedenom internetskom stranicom, na raspolaganju vam je jedino i isključivo da je prestanete upotrebljavati.

Abbvie d.o.o. će uložiti dužnu pažnju kako bi osigurao da su informacije i sadržaji na ovoj stranici točni, potpuni, precizni i dostupni i da se njima ne krše prava trećih strana, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove točnosti ili potpunosti. Sadržaji i informacije na www.nekrizobolji.hr daju se "kakvi jesu" i u stanju u kojem su dostupni, sa svim svojim nedostacima. Svi korisnici www.nekrizobolji.hr suglasni su s činjenicom da osobno snose svaki rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja navedene internetske stranice i time Abbvie d.o.o. isključuje svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja navedene internetske stranice kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju navedene internetske stranice te pridržava pravo bilo kakve izmjene sadržaja navedene stranice, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

Informacije i sadržaji na internetskoj stranici www.nekrizobolji.hr ne predstavljaju medicinski savjet. Stranica ne sadrži potpune medicinske informacije i sačinjena je kao dodatak, a ne kao zamjena za stručnost, znanje i vještinu procjene zdravstvenog djelatnika, niti kao preporuka za bilo koji program liječenja. Niti jedan bolesnik ne bi smio koristiti informacije sadržane na ovoj internetskoj stranici za dijagnosticiranje ili liječenje zdravstvenog problema ili bolesti bez konzultacije s kvalificiranim zdravstvenim djelatnikom. Abbvie d.o.o. odbija svaku odgovornost za gubitak ili štetu koje pretrpi bilo koja osoba, bilo izravno ili neizravno, neposredno ili posljedično, bilo po ugovornom ili po deliktnom pravu (uključujući nemar) ili na neki drugi način koji proizlazi iz upotrebe ili u vezi s upotrebom internetske stranice www.nekrizobolji.hr ili iz bilo koje odluke koju donesete u dogovoru s nezavisnim savjetnikom ili liječnikom.

Internetska stranica sadrži informacije trećih strana i hiperlinkove na druge internetske stranice nad kojima Abbvie d.o.o. nema nikakvu kontrolu. Abbvie d.o.o. nije odgovoran i ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i sadržaja dobivenih od trećih strana, uključujući hiperveze na internetske stranice trećih strana i s njih.

Upotrebom internetske stranice www.nekrizobolji.hr pristajete na sljedeće:

  • da nećete ometati, mijenjati ni presretati informacije objavljene na navedenoj internetskoj stranici
  • da nećete pokušati zaobići bilo koje sigurnosno obilježje navedene internetske stranice
  • da ćete se pridržavati svih primjenjivih nacionalnih i međunarodnih zakona, pravila i propisa

Abbvie d.o.o. će poduzeti sve razumne napore da navedena stranica bude dostupna 24 sata dnevno 7 dana u tjednu. Međutim, ne može jamčiti i ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak ili štetu koji eventualno nastane uslijed prekida pristupa internetskoj stranici www.nekrizobolji.hr. Pristup internetskoj stranici može biti prekinut u bilo kojem trenutku bez dodatnog objašnjenja.

Informacije, sadržaji i grafike objavljene na www.nekrizobolji.hr vlasništvo su tvrtke Abbvie d.o.o. koja je nositelj licence za njih. Daje se dopuštenje za upotrebu sadržaja stranice pod sljedećim uvjetima: (i) da na svim primjercima bude stavljena gornja napomena o autorskom pravu; (ii) da se sadržaj/informacije upotrebljavaju samo u informativne i nekomercijalne, medicinske ili osobne svrhe; (iii) da se sadržaj/informacije ni na koji način ne preinačuju; i (iv) da se grafika dostupna na internetskoj stranici www.nekrizobolji.hr ne upotrebljava odvojeno od pratećeg teksta. Za sve druge upotrebe sadržaja/informacija ili bilo kojeg zaštićenog žiga, imena ili izgleda tvrtke Abbvie d.o.o. nužna je njena prethodna pisana dozvola.

Abbvie d.o.o. nije odgovoran za sadržaje koje pružaju treće strane. Zabranjeno je distribuirati takve materijale bez dopuštenja vlasnika autorskog prava nad tim sadržajima.

Osim kao što je gore dopušteno, nikome se ne dodjeljuje nikakva dozvola ili pravo, bilo izričito ili implicirano, prema bilo kojem patentu, žigu ili drugom vlasničkom pravu tvrtke Abbvie d.o.o.

Abbvie d.o.o. poštuje privatnost posjetitelja internetske stranice www.nekrizobolji.hr i ne prikuplja nikakve osobne podatke posjetitelja stranice.

Vaša je odgovornost da uređaj kojim pristupate na www.nekrizobolji.hr na odgovarajući način osigurate i zaštitite od zlonamjernih programa i pristupa neovlaštenih osoba. Abbvie d.o.o. ne odgovara za izravnu, neizravnu, posebnu, uzgrednu ili posljedičnu štetu (uključujući gubitak dobiti, bez obzira je li nastao izravno ili neizravno) koju pretrpi bilo koja osoba uslijed presretanja ili neovlaštenog pristupa njihovim osobnim podacima, čak i ako je Abbvie d.o.o. prethodno obaviješten o mogućnosti takve štete.

Abbvie d.o.o., ovime odbijaja odgovornost za gubitak ili štetu koje pretrpi bilo koja osoba, bilo izravno ili neizravno, neposredno ili posljedično, bilo po ugovornom ili po deliktnom pravu (uključujući nemar) ili na neki drugi način koji proizlazi iz sljedećeg ili u vezi sa sljedećim: (i) upotrebom ili nemogućnošću upotrebe internetske stranice www.nekrizobolji.hr; (ii) upotrebom informacija i sadržaja na internetskoj stranici www.nekrizobolji.hr; (iii) uslugama koje se pružaju na internetskoj stranici www.nekrizobolji.hr ili preko nje; i (iv) i presretanjem ili neovlaštenim pristupom osobnim informacijama dostavljenim na internetsku stranicu www.nekrizobolji.hr, uključujući, između ostalog, sljedeće kategorije gubitka i štete, bez obzira je li Abbvie d.o.o. prethodno obaviješten o mogućnosti takvog gubitka ili štete: (a) gubitak ili kvarenje podataka; (b) gubitak dobiti; (c) gubitak predviđene uštede i/ili financijski gubitak; (d) gubitak poslovne prilike; (e) gubitak reputacije; i (f) posebnu odštetu.